10 spørsmål

Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvilke av disse alternativene anser du som det viktigste sikkerhetsutstyret i en liten åpen motorjolle?
Hva kalles fyrkarakteren som har like lang mørk- og lyseperiode?
Du skal utføre «hjerte-lunge-redning» (HLR) på en voksen person. Hva er det anbefalte forholdet mellom antall trykk mot brystkassen og antall «munn-til-munn»-innblåsninger?
Hva er det internasjonale nødsignalet på radiotelefoni?
Når har fritidsbåter vikeplikt for nyttefartøy?
I hvilken periode av året er det vanligvis generelt ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl?
Er rød sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvilket av følgende alternativer er riktig når man skal slepe båter?
10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}