10 spørsmål

Hva er det internasjonale nødsignalet på radiotelefoni?
Hvem har ansvaret for at det er flyteplagg til alle personer om bord?
Hvis du ser en oransje røyk stige opp et stykke unna, hva gjør du?
Hvilken farge bør det være på flyteutstyret for å synes best mulig?
Hva slags lanterner må et fartøy på 6 meter som kan komme opp i en fart på 10 knop føre?
Hvordan bør du runde en odde hvis det er kraftig pålandsvind?
Hvilken VHF- kanal skal brukes til nødkalling?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
Hvor mange grader er lysvidden på akterlanternen?
Hva betyr misvisning?
10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}