50 spørsmål

Hvor lang tid bruker man på å seile 4 nautiske mil i 16 knop?
Hvilken knute er dette?
I hvilken periode av året er det vanligvis generelt ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl?
Hva er dette?
Hvilke dybder angir dybdetallene på kartet?
Hvilke av følgende utsagn er riktige?
Hvilken funksjon har en dødmannsknapp?
På hvilken side av staken skal båten kjøre på?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva betyr dette kartsymbolet?
En motorbåt og en seilbåt som bare bruker seil til fremdrift har kryssende kurs. Hvordan skal partene forholde seg?
Hvor mange grader er lysvidden på topplanternen?
Hvilke av disse alternativene anser du som det viktigste sikkerhetsutstyret i en liten åpen motorjolle?
Hvem har vikeplikt dersom en motorbåt møter en seilbåt som får vinden inn fra sin babord side?
Hvor stor båt kan du føre uten annet enn båtførerbeviset?
Hvilken av båtene skal vike?
Hvis du holder en fart på 7 knop, hvor langt har du kommet i løpet av 1 time og 30 minutter?
Hva er nødtelefonnummeret til sjøs?
Hvor mange grader er lysvidden på sidelanternene?
Hva betyr denne pilen?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori B, hva slags fartøy er dette?
Hva er fordelen(e) med VHF?
Hva er fartsgrensen i Vassøysundet?
Hva kalles fyrkarakteren som har lengre mørk- enn lyseperiode?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvilken knute er dette?
Hva står BLÅS for?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori D, hva slags fartøy er dette?
Hvilken forsikring bør man minst ha?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
Hva kan dette være?
Hva betyr misvisning?
Hvilken bekledning vil holde best på varmen om du faller i sjøen?
Hva betyr den røde linjen?
Hvor mange meter er det i én nautisk mil?
Hvilket signal skal du bruke for meldinger om farer som ikke er livstruende?
Hvilken farge bør det være på flyteutstyret for å synes best mulig?
Hvor mye ankerkjetting bør du som hovedregel legge ut under rolige vindforhold?
Hva kalles virkningen av magnetiske krefter om bord?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Hva kalles fyrkarakteren som har like lang mørk- og lyseperiode?
Et fartøy gir ett kort støt i fløyten. Hva betyr det?
Dersom du kjører mot leias hovedretning, hvilken side bør du passere røde staker på?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hvilken sektorfarge på et leifyr angir alltid det tryggeste farvannet?
To motorbåter med forskjellig størrelse og hastighet nærmer seg hverandre på motsatte kurser. Hvilken båt skal vike?
Du holder en fart på 11 knop. Hvor langt kommer du i løpet av 1,5 time?
Hvilken side bør du passere en rød stake på?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva betyr hvit (gul på kartet) sektor fra et fyrtårn?
50 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}