50 spørsmål

Hva kan dette være?
Hvilken sektorfarge på et leifyr angir alltid det tryggeste farvannet?
På hvilken side av staken skal båten kjøre på?
Hva er riktig når det gjelder å slukke en brann med et pulverapparat?
Du er på nattseiling og ser en annen båt med lanterner med kryssende kurs. Hvilken type båt ser du og hvem har vikeplikt?
Hva viser overettmerker?
Hvis du har forkjørsrett, hvordan skal du forholde deg?
Hvilken side bør du passere en rød stake på?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva slags lanterner må et fartøy på 6 meter som kan komme opp i en fart på 10 knop føre?
I kartet er rettvisende kurs 45°. Misvisning er vestlig 2° og deviasjon for den magnetiske kursen er østlig 4°. Hvilken kompasskurs skal du styre?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori A, hva slags fartøy er dette?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Et fartøy gir to korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva kan dette være?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Et fartøy gir ett kort støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvordan skal man forholde seg til en jernstake? For eksempel den over som er svært slitt.
Hva betyr denne pilen?
Når har fritidsbåter vikeplikt for nyttefartøy?
Hva er fartsgrensen i Vassøysundet?
Hvilket fortegn har vestlig misvisning?
I hvilken periode av året er det vanligvis generelt ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl?
Hvilken knute er dette?
Hva kan dette være?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hva kan dette være?
Hva kan dette være?
Hvilken VHF- kanal skal brukes til nødkalling?
Hvor lang tid tar det å seile 4 nautiske mil hvis du har en fart på 8 knop?
Hvilken farge bør det være på flyteutstyret for å synes best mulig?
En seilbåt, som bare bruker seil til fremdrift, og en motorbåt, har kryssende kurs. Hvordan skal partene forholde seg til hverandre?
Hva er forskjellen på båke/varde og fyrlykt på kartet?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hva er det internasjonale nødsignalet på radiotelefoni?
Hva betyr dette?
Hvis du ser en oransje røyk stige opp et stykke unna, hva gjør du?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hvilken av båtene skal vike?
Hva kan dette være?
Hva er dette?
Hvor mange meter er det i én nautisk mil?
Hvilken bekledning vil holde best på varmen om du faller i sjøen?
Hvilken påstand er feil?
Hvor fort har du seilt om du har seilt 23 nautiske mil på 3 timer og 15 minutter?
Hva er et drivanker?
Hvilken minsteavstand fra land kreves for å slippe kloakk ut i sjøen fra fritidsbåt?
Hvilken av seilbåtene skal vike, og hvorfor?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
50 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}