50 spørsmål

Hvilken farge bør det være på flyteutstyret for å synes best mulig?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Er grønn sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Hvilken påstand er feil?
Hva kan dette være?
Hvilken lyskarakter er dette?
Når har fritidsbåter vikeplikt for nyttefartøy?
Hva slags lanterner må et fartøy på 6 meter som kan komme opp i en fart på 10 knop føre?
Hva er hensikten med å fortøye med brest?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hva er dette?
Hva betyr dette sjømerket (i midten)?
Hvor mange grader er lysvidden på akterlanternen?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hva er dette?
Hva kan dette være?
Hvilken av disse båtene kan normalt en 15 åring føre?
Hvilke av følgende utsagn er riktige?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
Hva er nødtelefonnummeret til sjøs?
Et fartøy gir først to lange også to korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva betyr den røde linjen?
Dersom du kjører mot leias hovedretning, hvilken side bør du passere røde staker på?
Hvilket signal skal du bruke for meldinger om farer som ikke er livstruende?
Hva betyr denne pilen?
Hvis en fyrlykts egenskaper er OC (3) 10s betyr det at:
Er rød sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Hvilken førstehjelp skal du gi til en person som er moderat nedkjølt og ved bevissthet?
Hva kan dette være?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Når skal lanternene være skrudd på?
Hvilket av følgende alternativer er riktig når man skal slepe båter?
Dersom du faller i vannet og ikke kommer deg opp i båten igjen, hva bør du gjøre?
Hvilke av disse alternativene anser du som det viktigste sikkerhetsutstyret i en liten åpen motorjolle?
Hva viser overettmerker?
Hvordan bør du runde en odde hvis det er kraftig pålandsvind?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori D, hva slags fartøy er dette?
Et fartøy gir tre korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva kalles virkningen av magnetiske krefter om bord?
Et fartøy gir ett kort støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvilke dybder angir dybdetallene på kartet?
Hva heter den innerste dybdekurven (med blått innenfor)?
Du holder en fart på 11 knop. Hvor langt kommer du i løpet av 1,5 time?
I hvilken periode av året er det vanligvis generelt ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
Hva står BLÅS for?
Hva er et drivanker?
Hva kan dette være?
Hvem har vikeplikt dersom to seilbåter møtes?
50 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}