50 spørsmål

Hva betyr dette?
Hva betyr denne pilen?
Hvem har ansvaret for at det er flyteplagg til alle personer om bord?
Hvor mange grader er lysvidden på akterlanternen?
Du er i trangt farvann med fritidsbåten din og en stor ferge nærmer seg. Fartøyet gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvilken knute er dette?
Hvem skal vike?
Hvordan bør du runde en odde hvis det er kraftig pålandsvind?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva kan dette være?
Hvilken knute er dette?
Hvor mye ankerkjetting bør du som hovedregel legge ut under rolige vindforhold?
Hvilken side bør du passere en rød stake på?
Hvor fort har du seilt om du har seilt 23 nautiske mil på 3 timer og 15 minutter?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Hvilket fortegn har vestlig misvisning?
Hva er et drivanker?
På hvilken side av staken skal båten passere?
Hva betyr det når en båt tuter et vedvarende støt? (Holder hornet inne)
Hvilken minsteavstand fra land kreves for å slippe kloakk ut i sjøen fra fritidsbåt?
Hva heter den innerste dybdekurven (med blått innenfor)?
Hvis du ser en oransje røyk stige opp et stykke unna, hva gjør du?
Hvilket kartsymbol er dette?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvem har vikeplikt dersom en motorbåt møter en seilbåt som får vinden inn fra sin babord side?
Hvordan vil alkohol i blodet påvirke overlevelsesevnen din i kaldt vann?
Hva er forskjellen på båke/varde og fyrlykt på kartet?
Hva er promillegrensen til sjøs?
Hva kan dette være?
Hvor mange km/t er det i én knop?
Hva kan dette være?
En fyrlykt har lyskarakteren Oc 6s. Hva betyr den?
Hvilken førstehjelp skal du gi til en person som er moderat nedkjølt og ved bevissthet?
Et fartøy gir to lange og ett kort støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hva er forskjellen på båke/varde og fyrlykt på kartet?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hvis du har forkjørsrett, hvordan skal du forholde deg?
Hvilken knute er dette?
Hvilke av følgende utsagn er riktige?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hvilken knute er dette?
Hvilket av følgende alternativer er riktig når man skal slepe båter?
Hvis båten går på grunn, hva er det første du bør gjøre?
Du skal utføre «hjerte-lunge-redning» (HLR) på en voksen person. Hva er det anbefalte forholdet mellom antall trykk mot brystkassen og antall «munn-til-munn»-innblåsninger?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Når har fritidsbåter vikeplikt for nyttefartøy?
Hva kan dette være?
Hva kalles fyrkarakteren som har like lang mørk- og lyseperiode?
50 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}