50 spørsmål

Hvilken sektorfarge på et leifyr angir alltid det tryggeste farvannet?
Hvilken minsteavstand fra land kreves for å slippe kloakk ut i sjøen fra fritidsbåt?
Hvor lang tid bruker man på å seile 4 nautiske mil i 16 knop?
Hvilken førstehjelp skal du gi til en person som er moderat nedkjølt og ved bevissthet?
På hvilken side av staken skal båten kjøre på?
Er rød sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Hvis du holder en fart på 7 knop, hvor langt har du kommet i løpet av 1 time og 30 minutter?
Du skal utføre «hjerte-lunge-redning» (HLR) på en voksen person. Hva er det anbefalte forholdet mellom antall trykk mot brystkassen og antall «munn-til-munn»-innblåsninger?
Hvilke dybder angir dybdetallene på kartet?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
Når skal lanternene være skrudd på?
To motorbåter med forskjellig størrelse og hastighet nærmer seg hverandre på motsatte kurser. Hvilken båt skal vike?
Du er i trangt farvann med fritidsbåten din og en stor ferge nærmer seg. Fartøyet gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvor fort har du seilt om du har seilt 23 nautiske mil på 3 timer og 15 minutter?
I kartet er rettvisende kurs 45°. Misvisning er vestlig 2° og deviasjon for den magnetiske kursen er østlig 4°. Hvilken kompasskurs skal du styre?
Dersom du kjører mot leias hovedretning, hvilken side bør du passere røde staker på?
Hva betyr dette merket på en redningsvest?
Hvilken knute er dette?
En seilbåt, som bare bruker seil til fremdrift, og en motorbåt, har kryssende kurs. Hvordan skal partene forholde seg til hverandre?
En seilbåt innhenter en saktegående motorbåt i en trang lei. Hvilken båt har vikeplikt?
Hvilken av seilbåtene skal vike, og hvorfor?
Hvilken påstand er feil?
Hva er dette?
Hva er hensikten med å fortøye med spring?
Hva kan dette være?
Hvor lang er tømmetiden til et 6 kg brannslukningsapparat?
Hva slags lanterner må et fartøy på 6 meter som kan komme opp i en fart på 10 knop føre?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Hvem har ansvaret for at det er flyteplagg til alle personer om bord?
Hvem har vikeplikt dersom to seilbåter møtes?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva betyr dette kartsymbolet?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori B, hva slags fartøy er dette?
Kan en femtenåring kjøre en båt som er 3meter lang 9,9 hestekrefter og kjører i 15 knop?
Hvilke av disse alternativene anser du som det viktigste sikkerhetsutstyret i en liten åpen motorjolle?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hvor mange grader er lysvidden på akterlanternen?
Hva betyr dette sjømerket (BRB)?
Hvilken knute er dette?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva betyr hvit (gul på kartet) sektor fra et fyrtårn?
Hvor fort har du lov til å gå for motor innenfor de gule bøyene som markerer et offentlig badeområde?
Dersom du faller i vannet og ikke kommer deg opp i båten igjen, hva bør du gjøre?
Hvilket fortegn har vestlig misvisning?
Hvilken av disse båtene kan normalt en 15 åring føre?
Hva er fordelen(e) med VHF?
Hvor er det best å plassere tung last i båten?
Hvilken VHF- kanal skal brukes til nødkalling?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hvem har vikeplikt dersom en motorbåt møter en seilbåt som får vinden inn fra sin babord side?
50 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}