25 spørsmål

Du er på nattseiling og ser en annen båt med lanterner med kryssende kurs. Hvilken type båt ser du og hvem har vikeplikt?
Hvem har ansvaret for at det er flyteplagg til alle personer om bord?
Et fartøy gir fem korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvor mange grader er lysvidden på akterlanternen?
Hvem har vikeplikt dersom to seilbåter møtes?
Hva skyldes deviasjon?
Hva betyr den røde linjen?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori B, hva slags fartøy er dette?
Hvilket kartsymbol er dette?
Hvilken VHF- kanal skal brukes til nødkalling?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvilken minsteavstand fra land kreves for å slippe kloakk ut i sjøen fra fritidsbåt?
Hva betyr misvisning?
En fyrlykt har lyskarakteren Oc 6s. Hva betyr den?
Hva kan dette være?
Hva kalles fyrkarakteren som har lengre lys- enn mørkeperiode?
Hvem skal vike?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvilken av båtene skal vike?
Du skal utføre «hjerte-lunge-redning» (HLR) på en voksen person. Hva er det anbefalte forholdet mellom antall trykk mot brystkassen og antall «munn-til-munn»-innblåsninger?
Et fartøy gir tre korte støt i fløyten. Hva betyr det?
Hvor lang tid bruker man på å seile 4 nautiske mil i 16 knop?
25 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}