25 spørsmål

I kartet er rettvisende kurs 45°. Misvisning er vestlig 2° og deviasjon for den magnetiske kursen er østlig 4°. Hvilken kompasskurs skal du styre?
Hva er riktig når det gjelder å slukke en brann med et pulverapparat?
Hvor langt kommer du hvis du kjører i 4 knop i halvannen time?
Hva kan dette være?
Hva er forskjellen på båke/varde og fyrlykt på kartet?
Du ser to rundtlysende lanterner plassert over hverandre, den øverste er hvit og den nederste er rød. Hva slags fartøy er dette?
Hva står BLÅS for?
Hvilke av følgende utsagn er riktige?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva skyldes deviasjon?
Hvilken førstehjelp skal du gi til en person som er moderat nedkjølt og ved bevissthet?
Hvor lang er tømmetiden til et 6 kg brannslukningsapparat?
Hvem skal vike?
Hva er promillegrensen til sjøs?
Hvor fort har du seilt om du har seilt 23 nautiske mil på 3 timer og 15 minutter?
Er rød sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Hvilken knute er dette?
Hvem har vikeplikt dersom en motorbåt møter en seilbåt som får vinden inn fra sin babord side?
En motorbåt og en seilbåt som bare bruker seil til fremdrift har kryssende kurs. Hvordan skal partene forholde seg?
Hva kan dette være?
Hvilket av følgende alternativer er den mest vanlige årsaken til motorstopp?
Hvis du har forkjørsrett, hvordan skal du forholde deg?
Hva er forskjellen på båke/varde og fyrlykt på kartet?
Hvilken knute er dette?
Hvilken kompassretning skal du gå i forhold til dette sjømerket?
25 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}