25 spørsmål

Hva kan dette være?
Hvilken påstand er feil?
Hvem har vikeplikt dersom to seilbåter møtes?
Hva skal man gjøre for å unngå deviasjon til en viss grad?
Hvilken VHF- kanal skal brukes til nødkalling?
Hva betyr misvisning?
Hvis du ser en oransje røyk stige opp et stykke unna, hva gjør du?
Hva kan dette være?
Er grønn sektor fra fyrlykt alltid farlig å være i?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hvor fort har du seilt om du har seilt 23 nautiske mil på 3 timer og 15 minutter?
Hva står BLÅS for?
Hvilken farge bør det være på flyteutstyret for å synes best mulig?
I hvilken periode av året er det vanligvis generelt ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl?
Hva kalles fyrkarakteren som har lengre lys- enn mørkeperiode?
For alle fritidsbåter bygget etter 1998 er det tilstrekkelig at båten er CE-merket med
Hva heter den innerste dybdekurven (med blått innenfor)?
Hvor mange grader er lysvidden på topplanternen?
Hva betyr dette kartsymbolet?
Hva kan dette være?
Hvilke dybder angir dybdetallene på kartet?
Dersom du faller i vannet og ikke kommer deg opp i båten igjen, hva bør du gjøre?
Hvor lang er tømmetiden til et 6 kg brannslukningsapparat?
Hva betyr hvit (gul på kartet) sektor fra et fyrtårn?
25 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}