Teoriprøve - 45 spørsmål

Hva betyr dette skiltet? 
Hva betyr dette tegnet fra politimannen for deg? 
Hvilke regel om bruk av lys- og lydhorn stemmer?
Hva må du regne med når du kommer til denne jernbaneplan-overgangen? 
Du kjører i en 80 km/t sone og møter dette skiltet. Hvor langt er det fra skiltet og fram til farestedet? 
Bil 3 skal kjøre forbi bil 2. Har bil 1 som skal svinge til høyre vikeplikt for bil 3? 
Hva signaliserer dette skiltet?
Hvilke av disse påstandene om øvelseskjøring stemmer ikke?
Hva betyr dette skiltet?
Hva betyr dette skiltet?
Hva er minimumskravet til mønsterdybde for sommerdekk? 
Hva sier bestemmelsene om forbikjøring av sporvogn?
Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?
Hvilke tre grunnpilarer bygger nullvisjonen på?
Hvilken påstand om parkering er riktig?
Hvem har bil A vikeplikt for i denne situasjonen? 
Du skal skifte kjørefelt. Hva skal du gjøre? 
Hva er riktig om bruk av kollektivfelt? 
Du får motorstopp på en trafikkert veg og må gå ut av bilen. Hva er riktig om bruk av refleksvest i slike situasjoner?
Hvilke farge er det på den trukne linjen som skiller motgående kjørebaner?
Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?
Hvilke av disse påstandene om utrykningskjøretøy stemmer?
Hva er riktig om dette skiltet? 
Hva er riktig om dette skiltet?
Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hvilke barn må sikres med tilpasset barnesikring i bilen?
Hva betyr dette skiltet? 
Hva er 90 km/t (kilometer i timen) i m/s (meter per sekund)?
På hvilken side av dette skiltet skal det kjøres?
Hva menes i trafikkreglene med veikryss? 
Hva er riktig om denne skiltkombinasjonen? 
Blokkeringsfrie bremser (ABS) gjør at …
Hvem har vikeplikt og må vente her? 
Hva betyr dette skiltet?
Hva betyr denne skiltkombinasjonen? 
Hva er riktig i forhold til bilens lys?
Hvilken av følgende alternativ er riktige i samband med alkoholpåvirkning? 
Hvor langt unna planovergangen er du når du passerer dette skiltet? 
Hvor lenge mister du førerkortet dersom du blir dømt for gjentatt promillekjøring innenfor en 5 års periode?
Kan bil B kjøre forbi bil A fram mot og i dette krysset? 
Du kjører bil A og skal svinge til venstre i dette krysset. Hva bør du gjøre? 
Du skal kjøre bil med tilhenger. Sjekk vognkortene og velg riktig påstand. 
Hva betyr dette skiltet?
Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hva er riktig om krav til lys bak på bilen?
Teoriprøve - 45 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}