Teoriprøve - 45 spørsmål

Hva betyr skiltet?
Hva forbinder du med ordene trygghet og trafikksikkerhet? 
Hva betyr skiltet?
Hva betyr dette skiltet?
Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Du kjører bak en bil som ligger 10 km/t under fartsgrensen i en 80 - sone. Hva er riktig vurdering?
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
Hva er riktig når begge bilene skal til venstre? 
Hvem har parkert ulovlig? 
Hvor gammelt må et barn være før det selv er ansvarlig for å ta på seg bilbelte som passasjer?
Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?
I hvilke situasjoner er fart og avstand vanskeligst å vurdere? 
Hvilken påstand om parkering er riktig?
Du har kjørt i en 90-sone i lengre tid. Etter en kort kjøring i en 60-sone møter du dette skiltet. Hvilken fartsgrense blir det nå? 
Du skal skifte kjørefelt. Hva skal du gjøre? 
Hva signaliserer dette skiltet?
Hvordan kan du som bilfører bedre trivselen i boområder? 
Du skal til venstre i et veikryss. Hvordan bør du plassere deg i kjørefeltet?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hvilket av disse krav stilles til øvingskjøring i klasse B?
Hvilke barn må sikres med tilpasset barnesikring i bilen?
Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte
Du kjører i 20 km/t og bremser maksimalt. Det er litt glatt, og bremselengden blir 5 meter. Hva ville bremselengden blitt om farten hadde vært 80 km/t på samme føret? 
Hva må du regne med når du kommer til denne jernbaneplan-overgangen? 
Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?
Hvilke av disse kan kjøre i kollektivfeltet?
Hva betyr det å skaffe seg overblikk i trafikken? 
Hva betyr gul varsellinje? 
Førerett klasse D gjelder for bruk av hvilke kjøretøy?
Hvilken påstand er riktig om alkohol og bilkjøring?
Du skal stanse i mørket for å slippe av en passasjer. Hvilken påstand kan være riktig? 
Hvilke tre grunnpilarer bygger nullvisjonen på?
Hvordan bør du opptre i forhold til dette skiltet? 
Hvilke av følgende påstander om lyskryss stemmer?
Du kjører varebilen og skal rett fram i dette krysset. Lastebilen kommer fra venstre med stor fart. Hva er riktig? 
Du vil kjøre forbi bilen foran. Hva er riktig?
Hva er riktig om valg av gir?
Du er passasjer i en bil. Kan du miste retten til erstatning etter en ulykke? 
Hva blir særdeles vanskelig å oppdage hvis du kjører i høy hastighet?
Du kjører på en landevei med fartsgrense 80 km/t og møter dette skiltet. Hva varsler skiltet? 
Hvor skal du stanse når du møter dette skiltet? 
Du kjører bilen i ca. 50 km/t. Hva er riktig? 
Hva er det som menes med fartsblindhet?
Du kjører bil A. Hva skal du gjøre i denne situasjonen? 
Teoriprøve - 45 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}