Teoriprøve - 45 spørsmål

Hvilke plikter har du som fører hvis du kommer til et sted der det har vært en trafikkulykke?
Hva betyr skiltet?
Du skal kjøre rett fram i lyskrysset. Lyssignalet blinker gult. Hva sier reglene om vikeplikt?
Hva betyr veioppmerkingen når det er en heltrukken linje midt i veibanen?
Hvem er riktig plassert for å svinge til venstre? 
Du kjører bil 1. Hva er riktig i denne situasjonen? 
Oppgaven gjelder kjøring på glatt vei. Hvilken påstand er riktig? 
Er det tillatt å foreta forbikjøring av bussen like foran eller i gangfeltet?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?
Du kjører bil 1. Hva er riktig? 
Du kjører i 30 km/t, og når du nødbremser blir bremselengden 5 meter. Hva blir bremselengden dersom du øker farten til 90 km/t?
Hva er riktig om denne skiltkombinasjonen? 
Dersom man blir tatt i bruk av et kjøretøy man ikke har førerett til, hva er minste sperrefrist?
Hvem har bil A vikeplikt for i denne situasjonen? 
Som trafikant er man ikke pliktig til å gjøre fri vei for hvilke av disse?
Hvilket alternativ er riktig?
Hva er riktig om bruk av kollektivfelt? 
Hva er korrekt om bruk av mobiltelefon i bilen?
Hva sier bestemmelsene om forbikjøring av sporvogn?
Hva betyr dette skiltet? 
Hva heter dette skiltet?
Hva er riktig i forhold til bilens lys?
Hvordan kan du vite at bremsekraftforsterkeren virker?
Hva betyr dette skiltet?
Hvor gammelt må et barn være før det selv er ansvarlig for å ta på seg bilbelte som passasjer?
Det har skjedd en trafikkulykke inne i en tunnel. Situasjonen kommer brått på. Hva gjør du?
Hva betyr dette tegnet fra politimannen for deg? 
Hvordan kan du finne ut om en pasient er bevisstløs? 
Trikk er en kjøretøygruppe vi må samspille med i trafikken. Hvilken påstand er riktig?
Hva betyr skiltet?
Du kommer fram til et ulykkested. En bevisstløs person puster ikke og har kraftig pulserende blødning. Hva skal du gjøre først? 
Du kjører forbi i mørket. Når skal du slå på fjernlyset? 
Førerett klasse D gjelder for bruk av hvilke kjøretøy?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hva er riktig når begge bilene skal til venstre? 
Hva betyr dette skiltet?
Du har kjøpt deg en bruktbil. Hvem har ansvaret for å sende salgsmeldingen til trafikkstasjonen? 
Hvilken påstand er riktig?
Hva betyr dette skiltet?
Hva brukes instruksjonsboka til?
Hvilke krav stilles til bilen ved øvelseskjøring?
Hva sier trafikkreglene om høyeste tillatte fart etter at du har passert dette skiltet?
Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?
Hva er riktig om veioppmerking? 
Teoriprøve - 45 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}