Teoriprøve - 45 spørsmål

Hvordan bør du opptre i forhold til dette skiltet? 
Du kjører ved siden av kollektivfeltet. Hvilke situasjoner må du være forberedt på? 
På et ulykkessted må du foreta en hjerte- og lungeredning. Hva er riktig?
Hva betyr denne vegoppmerkingen? 
Hva skal føreren av vogntoget gjøre i denne situasjonen? 
Hvilke av disse påstandene om utrykningskjøretøy stemmer?
Hva er riktig om se-reglene?
Hva betyr hvit varsellinje? 
Hvilke fartsgrense gjelder i områder uten annen skilting?
I hvilken rekkefølge skal det kjøres?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Du kjører bil A og skal svinge til venstre i dette krysset. Hva bør du gjøre? 
Du kommer kjørende og skal rett fram gjennom dette krysset. Lastebilen kommer med stor fart fra venstre. Hvilke svar kan være riktige? 
Du kjører bil A og skal rett fram. Hvilke felt kan du velge? 
Når er det påbudt å bruke refleksvest (sikkerhetsvest)? 
Avgasser fra motor forurenser. Hva kan du gjøre for å bidra til et bedre miljø?
Hvilken betydning har dette skiltet? 
Hva er minimum mønsterdybde for piggdekk?
Du møter en politibil under utrykning. Hva skal du gjøre? 
Som trafikant er man ikke pliktig til å gjøre fri vei for hvilke av disse?
Hva vil du gjøre for å hjelpe en ambulanse under utrykning?
Under kjøring oppdager føreren at motortemperaturen øker og kontrollampen til batteriet lyser. Hva kan være årsaken?
Hvilken påstand om skiltet er riktig?
Hva er riktig i dette krysset? 
Hvor skal du stanse når du møter dette skiltet? 
Hvor langt gjelder parkering forbudt-skiltet?
Hva er riktig om dette skiltet? 
Generelt sett, når er fristen for fjerning av piggdekk på bilen (utenfor Nordland, Troms og Finnmark)?
Hva betyr dette skiltet for din videre kjøring? 
Hva betyr dette tegnet fra politimannen for deg? 
Hva blir særdeles vanskelig å oppdage hvis du kjører i høy hastighet?
Hva sier veitrafikkloven om det å kjøre bil?
Hvilken påstand om fotbrems er ikke riktig?
Hvilke kjøretøy er ulovlig parkert? 
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hva betyr dette skiltet? 
Du kjører på en landevei med fartsgrense 80 km/t og møter dette skiltet. Hva varsler skiltet? 
Du kjører forbi. Hvordan skal lyset brukes?
Du kjører bilen som er i fartsøkningsfeltet. Hva er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Hvilke tre grunnpilarer bygger nullvisjonen på?
Oppgaven gjelder kjøring på glatt vei. Hvilken påstand er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Hvilken del av veien er kjørebanen?
Hva kan sies å være betydningen av det å vise hensyn?
Teoriprøve - 45 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}