Teoriprøve - 45 spørsmål

Hvilke regler gjelder for rygging?
Generelt sett, når er fristen for fjerning av piggdekk på bilen (utenfor Nordland, Troms og Finnmark)?
Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?
Du kjører på et gatetun. Hva er fartsgrensen?
Hva er øvre fartsgrense for en bil med tilhenger?
Hvilken påstand om skiltet er riktig?
Hvilke av følgende påstander om lyskryss stemmer?
Hvem kan kjøre i denne situasjonen? 
Hvem er riktig plassert for å svinge til venstre? 
Hva skal føreren av vogntoget gjøre i denne situasjonen? 
Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?
Hvem regnes som fører av motorvognen under oppkjøring?
Du skal til venstre i et veikryss. Hvordan bør du plassere deg i kjørefeltet?
Hvem skal kjøre først i dette krysset? 
Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?
Hva forbinder du med ordene trygghet og trafikksikkerhet? 
Hva betyr dette skiltet?
Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?
Hva vil du gjøre for å hjelpe en ambulanse under utrykning?
Du skal svinge til høyre inn på en forkjørsveg. Fra venstre kommer en bil som er omtrent 100m unna. Når kan du være sikker på at føreren faktisk skal svinge i krysset?
Hvor mye øker bremselengden når farten økes til det dobbelte, f.eks fra 20 km/t til 40 km/t? 
Hva betyr dette skiltet?
Hva betyr skiltet?
Hvilke farge er det på den trukne linjen som skiller motgående kjørebaner?
Du kjører bil 1. Hva er riktig? 
I en tofelts rundkjøring, hva stemmer om bytte av felt?
Hva er funksjonen til bilens katalysator?
Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte
Hvor lenge mister du førerkortet dersom du blir dømt for gjentatt promillekjøring innenfor en 5 års periode?
Hva er riktig om bilens bremser? 
Hvordan skal det kjøres i denne situasjonen dersom det er satt opp et fletteskilt før innsnevringen? 
Hva er 90 km/t (kilometer i timen) i m/s (meter per sekund)?
Ved kjøring med tungt lastet tilhenger må du ta hensyn til:
Hvilke av disse kjøretøyene er det ikke tillatt å kjøre på motorvei?
Hvem har vikeplikt i denne situasjonen? 
Du kjører bilen i ca. 50 km/t. Hva er riktig? 
Hvilken av påstandene er den riktige?
Hvordan kan du som bilfører bedre trivselen i boområder? 
Hva betyr dette tegnet fra politimannen for deg? 
Hva er hensikten med høytsittende bremselys?
Hvordan kan du vite at bremsekraftforsterkeren virker?
Kan du svinge til venstre fra høyre felt?
Hvilke av disse påstandene om øvelseskjøring stemmer ikke?
Du skal svinge til venstre i et kryss. Hvilket møtende kjøretøy vil det være vanskeligst å vurdere avstanden til?
Hva betyr dette skiltet? 
Teoriprøve - 45 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}