Teoriprøve - 20 spørsmål

Hva er riktig om parkering i dette tilfellet? 
Hvilke av disse instansene har størst myndighet når det kommer til trafikkanvisning?
Hvilket av disse krav stilles til øvingskjøring i klasse B?
Hva er riktig om barn i trafikken?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hva er minimum mønsterdybde for piggdekk?
Hvem har vikeplikt og må vente her? 
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
Hvilke påstander er riktige om kjøring i kollektivfelt?
Hva er promillegrensen i Norge?
Hva kan sies å være betydningen av det å vise hensyn?
Hvorfor må vi som førere av kjøretøy alltid være oppmerksomme?
Du har kjørt i en 90-sone i lengre tid. Etter en kort kjøring i en 60-sone møter du dette skiltet. Hvilken fartsgrense blir det nå? 
Bil 3 skal kjøre forbi bil 2. Har bil 1 som skal svinge til høyre vikeplikt for bil 3? 
Hvilken påstand er riktig? 
Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?
Du skal krysse en usikret jernbaneovergang. Hva er riktig? 
Du kjører i 90 km/t og kjører forbi en bil som holder 80 km/t. Hvor mye kortere blir strekningen du må bruke på å kjøre forbi hvis bilen du kjører forbi reduserer farten til 70 km/t?
Du skal svinge til høyre av forkjørsveien, og ser at du vil komme i konflikt med en syklist på sykkelstien. Hva vil du gjøre?
Kan fører som skal rett fram i veikryss med to felt, bruke venstre felt?
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}