Teoriprøve - 20 spørsmål

Hvilke tre grunnpilarer bygger nullvisjonen på?
I hvilke av disse tilfellene har man i utgangspunktet lov til å kjøre en personbil?
Hva skal føreren av vogntoget gjøre i denne situasjonen? 
Du skal stanse i mørket for å slippe av en passasjer. Hvilken påstand kan være riktig? 
Hva betyr skiltet? 
Hva er riktig kjøring ut fra en motorveg?
Oppgaven gjelder samspillet mellom bilist og syklist. Hvilket svar er riktig? 
Du vil kjøre forbi bilen foran. Hva er riktig?
Hva er riktig om dette skiltet?
Hva er riktig om dette skiltet? 
Hvem har bil A vikeplikt for i denne situasjonen? 
Hvor mye øker bremselengden når farten økes til det dobbelte, f.eks fra 20 km/t til 40 km/t? 
Hvem regnes som fører av motorvognen under oppkjøring?
Hvilken påstand er riktig om alkohol og bilkjøring?
Hva vil det si å ha god se-teknikk i trafikken?
Hva er riktig i denne situasjonen? 
Hvordan skal barn lavere enn 135 cm sikres i bilen?
Du skal til venstre i et veikryss. Hvordan bør du plassere deg i kjørefeltet?
Hvordan skal det kjøres i denne situasjonen dersom det er satt opp et fletteskilt før innsnevringen? 
Hvilket skilt varsler om at planovergangen er uten grind eller bom?
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}