Teoriprøve - 20 spørsmål

Hva er riktig om veioppmerking? 
Hvor lenge mister du førerkortet dersom du blir dømt for gjentatt promillekjøring innenfor en 5 års periode?
Hva betyr dette skiltet?
Du har kjørt i en 90-sone i lengre tid. Etter en kort kjøring i en 60-sone møter du dette skiltet. Hvilken fartsgrense blir det nå? 
Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hva er riktig om dette skiltet? 
Hva er riktig om se-reglene?
Dersom man belastes med åtte prikker eller mer i løpet av en treårsperiode mister man førerkortet i …
Hva er riktig om førerkortklasser?
Hvor langt unna planovergangen er du når du passerer dette skiltet? 
Hvordan skal barn lavere enn 135 cm sikres i bilen?
Hvilke fartsgrense gjelder i områder uten annen skilting?
Hva menes i trafikkreglene med veikryss? 
Hva er lovlig å kjøre med i førerkortklasse B?
Hva er riktig når begge bilene skal til venstre? 
Hva signaliserer dette skiltet?
Du kjører i 90 km/t og kjører forbi en bil som holder 80 km/t. Hvor mye kortere blir strekningen du må bruke på å kjøre forbi hvis bilen du kjører forbi reduserer farten til 70 km/t?
Hvilke av disse påstandene om øvelseskjøring stemmer ikke?
Hva er riktig om bruk av piggdekk? 
Når du er ute på langtur forholder du deg på følgende måte
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}