Teoriprøve - 20 spørsmål

Hvilke sanseinntrykk er lettest å oppfatte i trafikken? 
Hvem har vikeplikt i dette krysset?
Hvilke av disse opplysningene finner du i bilens vognkort del 1? 
Hva er det som menes med fartsblindhet?
Hvilken påstand om fotbrems er ikke riktig?
Hvordan er vikepliktsreglene ved feltskifte?
Hvilke påstand om vikeplikt stemmer?
Hvilket av disse alternativene øker forurensningen? 
På hvilke av disse stedene kan man foreta en stans?
Hva er riktig i forhold til bilens lys?
Hvilken av påstandene er den riktige?
Hva er straffereaksjonen om du blir domfelt for promillekjøring med over 0,5 i promille 2 ganger i løpet av en periode på 5 år?
Du kommer kjørende og skal rett fram gjennom dette krysset. Lastebilen kommer med stor fart fra venstre. Hvilke svar kan være riktige? 
Hva må du regne med når du kommer til denne jernbaneplan-overgangen? 
Hvor langt gjelder parkering forbudt-skiltet?
Du skal plassere tung last i bilen. Hva er riktig?
Hva betyr dette tegnet fra politimannen for deg? 
Hvilken betydning har dette skiltet? 
Hva er lovlig å kjøre med i førerkortklasse B?
Hvilken påstand om skiltet er riktig?
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}