Teoriprøve - 20 spørsmål

Du møter en politibil under utrykning. Hva skal du gjøre? 
Hva betyr dette skiltet? 
Hva sier hovedregelen for plassering på veien?
Hva sier trafikkreglene om høyeste tillatte fart etter at du har passert dette skiltet?
Hvilke farge er det på den trukne linjen som skiller motgående kjørebaner?
Hva er riktig om veioppmerking? 
Hvilken påstand om parkering er riktig?
Hva betyr denne vegoppmerkingen? 
Hva betyr skiltet?
Du kjører bil 1. Hva er riktig? 
Du oppdager plutselig at bussen har stanset på holdeplassen. Hvordan vil du vurdere denne situasjonen?
Hvilken fartsgrense gjelder på denne veien? 
Hva signaliserer dette skiltet?
Hvilken informasjon gir dette skiltet?
Hva frakter kjøretøy merket med oransje skilt?
Hva betyr skiltet?
Du kjører på et gatetun. Hva er fartsgrensen?
Når vi kjører i regnvær kan vi allerede i 60 km/t oppleve vannplaning og miste kontrollen over bilen. Hva er vannplaning?
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
Du ønsker å kjøre forbi bussen på høyre side. Hvilken påstand er riktig? 
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}