Teoriprøve - 20 spørsmål

Hvordan er vikepliktsreglene ved feltskifte?
Hva er riktig om dette forbudet? 
Du ønsker å kjøre forbi bussen på høyre side. Hvilken påstand er riktig? 
Hva er hensikten med høytsittende bremselys?
Hva betyr skiltet?
Hvilke av disse påstandene om utrykningskjøretøy stemmer?
Du har kjøpt deg en bruktbil. Hvem har ansvaret for å sende salgsmeldingen til trafikkstasjonen? 
Du skal kjøre rett fram i lyskrysset. Lyssignalet blinker gult. Hva sier reglene om vikeplikt?
Hvilke av disse opplysningene finner du i bilens vognkort del 1? 
Hva sier trafikkreglene om høyeste tillatte fart etter at du har passert dette skiltet?
Hva er riktig om dette skiltet? 
Det har skjedd en trafikkulykke inne i en tunnel. Situasjonen kommer brått på. Hva gjør du?
Hva er riktig når begge bilene skal til venstre? 
Under kjøring oppdager føreren at motortemperaturen øker og kontrollampen til batteriet lyser. Hva kan være årsaken?
Hva er nærmeste parkeringsavstand til et gangfelt?
Hvilke barn må sikres med tilpasset barnesikring i bilen?
Hvor mye øker bremselengden når farten økes til det dobbelte, f.eks fra 20 km/t til 40 km/t? 
Hva kan sies å være betydningen av det å vise hensyn?
Generelt sett, når er fristen for fjerning av piggdekk på bilen (utenfor Nordland, Troms og Finnmark)?
Hvilket krav stilles ved privat øvelseskjøring med bil?
Teoriprøve - 20 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}