Teoriprøve - skiltprøve

Hva heter dette skiltet?
Hva betyr denne oppmerkingen? 
Hva er riktig om dette skiltet?
Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Hvordan bør du opptre i forhold til dette skiltet? 
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hva betyr dette skiltet?
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
Hva er riktig om denne skiltkombinasjonen? 
Teoriprøve - skiltprøve
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}