Teoriprøve - skiltprøve

Hva betyr dette skiltet?
Du har kjørt i en 90-sone i lengre tid. Etter en kort kjøring i en 60-sone møter du dette skiltet. Hvilken fartsgrense blir det nå? 
Hva betyr dette skiltet?
Du kjører på en landevei med fartsgrense 80 km/t og møter dette skiltet. Hva varsler skiltet? 
Hva betyr dette skiltet? 
Hva betyr denne oppmerkingen? 
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Hvor kan du lovlig kjøre når du møter dette skiltet? 
Hva heter dette skiltet?
Hva betyr dette skiltet?
Teoriprøve - skiltprøve
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}