Teoriprøve - 10 spørsmål

Hva er riktig om dette skiltet? 
Hva er riktig angående din vurdering av fart?
Hva signaliserer dette skiltet?
Hvilken informasjon gir dette skiltet?
Ut fra definisjonene i trafikkreglene. Hva kalles A? 
Du kjører bil C. Hva er riktig om vikeplikt i dette krysset? 
Hvilke barn må sikres med tilpasset barnesikring i bilen?
Du kjører i 60 km/t på tørr asfalt og bremser maksimalt. Din reaksjonstid er 1 sekund og bremselengden blir 18 meter. Hva blir den totale stopplengden?
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
I hvilken rekkefølge skal det kjøres?
Teoriprøve - 10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}