Teoriprøve - 10 spørsmål

Hva signaliserer dette skiltet?
I hvilken rekkefølge skal det kjøres?
Du kjører bil 1. Hva er riktig? 
På hvilken side av dette skiltet skal det kjøres?
Hvordan kan du som bilfører bidra til å redusere forurensning? 
Hvilken fartsgrense gjelder på denne veien? 
Hvordan skal du bruke tegn i en rundkjøring?
Hva er riktig om se-reglene?
Du oppdager plutselig at bussen har stanset på holdeplassen. Hvordan vil du vurdere denne situasjonen?
Hvem har bil A vikeplikt for i denne situasjonen? 
Teoriprøve - 10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}