Teoriprøve - 10 spørsmål

Du skal svinge til høyre i dette krysset. Hvilket alternativ er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Du kjører på en landevei med fartsgrense 80 km/t og møter dette skiltet. Hva varsler skiltet? 
Du kjører motorsykkelen. Når skal du kjøre? 
Hva er den vanligste årsaken til at unge mennesker blir alvorlig skadd eller drept i trafikken?
Hvor skal du stanse når du møter dette skiltet? 
Hva signaliserer dette skiltet?
Hva er riktig ved inn- og utkjøring av tunneler på dagtid?
Avgasser fra motor forurenser. Hva kan du gjøre for å bidra til et bedre miljø?
Dersom man blir tatt i bruk av et kjøretøy man ikke har førerett til, hva er minste sperrefrist?
Teoriprøve - 10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}