Teoriprøve - 10 spørsmål

Hva vil du gjøre for å hjelpe en ambulanse under utrykning?
Hvordan er vikepliktsreglene ved feltskifte?
Hva forbinder du med ordene trygghet og trafikksikkerhet? 
Du ser en person som er på vei ut i gangfeltet et stykke foran deg. Hvordan skal du forholde deg?
Hva er minimum mønsterdybde for piggdekk?
Hva beyr dette skiltet?
Du står i ro langs vegen i mørket for å vente på en passasjer. Hva er riktig bruk av lys?
De fleste fareskilt krever aktiv fartsavpasning. Når du kjører i tettbebygd strøk er fareskiltene vanligvis plassert 50 til 100 meter foran farlig sted. Hvor langt fra er de vanligvis plassert?
Hva er promillegrensen i Norge?
Hvor står det om riktig lufttrykk i dekkene?
Teoriprøve - 10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}