Teoriprøve - 10 spørsmål

Hva betyr dette skiltet?
Hva er øvre fartsgrense for en bil med tilhenger?
Avgasser fra motor forurenser. Hva kan du gjøre for å bidra til et bedre miljø?
Hva betyr denne vegoppmerkingen? 
Hva er riktig om dette skiltet? 
Hvilket alternativ er riktig?
Hvor skal du stanse når du møter dette skiltet? 
Hvilke av bilene er riktig plassert for å svinge til venstre i dette krysset? 
Du skal plassere tung last i bilen. Hva er riktig?
Ved kjøring med tungt lastet tilhenger må du ta hensyn til:
Teoriprøve - 10 spørsmål
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}