Teoriprøve - Start

Hva betyr skiltet? 
Kan fører som skal rett fram i veikryss med to felt, bruke venstre felt?
På et ulykkessted må du foreta en hjerte- og lungeredning. Hva er riktig?
Hvor skal du stanse når du møter dette skiltet? 
Hva betyr dette skiltet for din videre kjøring? 
Teoriprøve - Start
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}