Teoriprøve Start - skilt

Hvilken skiltkombinasjon er riktig? 
Hva betyr dette skiltet?
Hvilken skiltgruppe tilhører dette skiltet?
Når kan du lovlig parkere når dette skiltet er satt opp? 
Kan du stanse for å slippe av en passasjer når dette skiltet er satt opp? 
Teoriprøve Start - skilt
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}