Teoriprøve Start - skilt

Hvilken informasjon gir dette skiltet?
Hva er riktig om skiltene 1 og 2? 
Du har kjørt i en 90-sone i lengre tid. Etter en kort kjøring i en 60-sone møter du dette skiltet. Hvilken fartsgrense blir det nå? 
Hva er riktig om dette skiltet? 
Hvordan bør du opptre i forhold til dette skiltet? 
Teoriprøve Start - skilt
{{userScore}} / {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}