Mest leste

MestLeste

Vise de mest leste artikler/ blogginnlegg

Favoritter

Favoritter

Lagring av favorittartikkel / blogginnlegg

Mobiltilpasset side

MobilTilpassetSide

Artikler/ blogginnlegg vises som en mobiltilpasset nettside i appens innebygde nettleser

WordPress

Wordpress

Integrasjon med WordPress.com og .org

RSS

RSS

Abonnere på artikkelbaserte nettsider